Prodej areálu SPRINGLAND Řasnice

Prodej komplexu budov (hotel, supermarket, ČSPH, tržnice, bytový dům, hospodářství se 2 rybníky, polnosti).